Kovářské práce,  Kovotepecké práce,  Restaurátorské práce,  Sochařská díla z kovu

Rytíř Roland z České Kamenice

Roland

Rytíř na budově bývalé spořitelny v České Kamenici

 Postava rytíře Rolanda má dohlížet na městská práva již více jak sto let. Figura nese brnění a přilbu se zvednutým hledím. V pravé ruce drží dřevec s korouhví a praporcem, v levé ruce meč. Postoj rytíře je pevný a hrdý. Postava rytíře, jehož jednotlivé díly jsou vytepány z měděného plechu síly 1 mm. Spojovány jsou letováním na měkko, nýtováním a šroubováním. Vnitřní ocelová nosná konstrukce je smontována ve vnitřním prostoru měděného pláště sochy a následně nasunuta do nosných ocelových trubek vnitřní kotevní konstrukce.

Při průzkumu dutiny sochy, po jejím otevření, jsme našli schránku s dokumenty. Mezi konstrukcí a měděným pláštěm sochy byl v oblasti zad, přibližně mezi lopatkami, zastrčen igelitový sáček s dokumenty, což bylo již zdokumentováno v Rozšířeném restaurátorském průzkumu, včetně fotodokumentace. Při uzavírání sochy, po dokončení všech restaurátorských prací, jsme na stejné místo uložili zprávu z roku 1984, naší vizitku s podpisy a zprávu kterou dodalo město Česká Kamenice.

Celkový pohled na stav po restaurování. Lepší fotografii nešlo pořídit, protože lilo jako z konve.