Kovářské práce,  Restaurátorské práce

Mřížová brána s lunetou Horšovský Týn

Renesanční jednokřídlá vrata se zámkem a dvěma pevnými bočnicemi. Krásná kovářská práce, bohatě zdobená volutami, dubovými lístky točenými šiškami a kvítky. Osově je mříž dělená na nepravidelné poloviny a každá výplň má jiný dekor, kromě dvou horních na bočnicích. Volutová výplň je renesanční, obvodové rámy pocházejí z úpravy v 19. stol, včetně zámku. Obvodové pásoviny jsou zdobeny vlnkovým motivem. Střed lunety s orlicí je renesanční, v 19. století byly doplněny rámy s obvodovými volutami.


Stav před restaurováním:

            Mříž – je korozně silně napadena, hlavně ve spodních částech, místy až do 100% ztráty původního matriálu. Na povrchu železa jsou kromě korozních produktů i fragmentální zbytky povrchové úpravy. U levé bočnice v horní části chybí celý středový motiv. Po celé mříži chybí cca ¼ drobných detailů – lístků, volut, kytiček a kuliček. Ve spodních částech bočnic jsou zcela zkorodované rohy pásovin, tvořících rám mříže. Klapačka na dveřích mříže i zámkový domek jsou také silně zkorodované. Chybí kliky, klíče a krycí plech zámku.

Luneta – luneta, která je částečně mnohem mladší, ale také nebyla nevhodně uložena, je v relativně dobrém stavu. Mechanicky poškozená není, kromě drobných detailů na spodním okraji plechu. Povrchová úprava kovářskou barvou již neplní svou funkci a na povrch prostupují korozní produkty. Luneta byla v oblouku ukotvena na hmoždinky.

Luneta stav před restaurováním.
Po restaurování pohled zvenku.