Osvětlovací tělesa,  Restaurátorské práce,  Sakrální předměty

Španělská Synagoga

Restaurování kovových prvků a svítidel ze Španělské Synagogy v Praze.

Chanukový svícen pěti plamenný:

Litý chanukový svícen pro 5 svící je posazen na čtvercové podstavě, přecházející do rotačního zdobeného dílu. Dřík svícnu vychází z trojnohé podstavy. Ramena svícnu jsou zhotovena z kulatých prutů zdobený volutami a rostlinnými motivy, vzájemně sponkovanými.  Na podstavě je rytý nápis a datace.

Stav před restaurováním.
Stav po restaurování.

Kandelábr jedenácti plamenný:

Jedenácti plamenný elektrifikovaný kandelábr umístěný u vstupu k áronu. Kandelábr je posazen na podstavě ze čtyř štíhlých bronzových sloupů. Z hlavice sloupů pak vychází šestiboký sokl, přecházející do rotačního dříku kandelábru. Koruna kandelábru je tvořena šesti rameny ve věnci a ve vrcholu pak ještě pěti rameny v plochém uspořádání. Na ramenou jsou osazeny skleněné bílé širmy.

V průběhu restaurování.

Detail dolní části kandelábru stav před a stav po restaurování (zleva).
Detai stavu po restaurování.
Celkový pohled po restaurování.

Lustr osmi plamenný:

Osmi plamenný mosazný lustr tvořen středovým kruhem, na kterém jsou po obvodě osazena S prohnutá ramínka, zdobená volutou. Ve středu kruhu je osazena růžice. Zavěšení lustru je provedeno řetězy vycházející z kruhu a sbíhajících se ve vrcholu do lité koruny.

Stav před restaurováním.
Detail znečištění povrchu.
Detail nové patiny.
Celkový pohled stavu po restaurování.

Hlavní lustr o třiceti zdrojích

Mosaznobronzový lustr z konce 19. století ve tvaru židovské hvězdy na jejímž každém cípu je osazeno 5 zdrojů.

Stav před restaurováním.

Detail stav před restaurováním.

Detail znečištění a koroze – stav před restaurováním.

Průběh restaurování.

Průběh restaurování – po odmytí.

Kracování.

Celkový pohled po restaurování.