Publikační činnost a výstavy

Účast na výstavách

1993 Dijon (Francie) – Umělecké řemeslo

1994 Viccenza (Itálie) – Sakrální předměty

1995 Praha  – Zlaté české ruce

1996 Mnichov (Německo) – 48. Internationale Handwerks-Messe

1997 Mnichov (Německo) – 49. Internationale Handwerks-Messe
(zlacená šperkovnice byla navržena na Státní cenu)

1998 Mnichov (Německo) – 50. Internationale Handwerks-Messe

2001 Muzeum umění Olomouc – Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice

2004 Přemyslovský palác Olomouc – Restaurování náhrobku biskupa Egkha

2006 Arcidiecézní muzeum Olomouc – Restaurování kočáru kardinála Troyera

2006 Výstaviště Letňany Praha – TENDENCE 2006

2007 Arcidiecézní muzeum Olomouc – Restaurování Schrattenbachovy monstrance

2009 Pragointerier New Design

2010 Dóm sv. Václava Olomouc – Restaurování rakví olomouckých biskupů

2010 Arcidiecézní muzeum Olomouc – Olomoucké baroko


Publikační činnost

Rok: 1994
Časopis: Umění a řemesla 3/94
Článek: „Bojovník“ (I.Houska)

Rok: 1996
Časopis: Umění a řemesla 3/96
Článek: „Putování krále Jiřího – zpráva o rekonstrukci sousoší“ (I.Houska)

Rok: 1997
Časopis: Koroze a ochrana materiálu  1/97
Článek: „Korozní poškození jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad.“

Rok: 2001
Časopis: Katalog k výstavě„Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci“ katalog k výstavě o
restaurování sloupu, která se konala 28.2 – 1.4. 2001
Muzeu umění Olomouc, Trojlodí (spoluautor)


Rok: 2002
Časopis: Světlo – Odborný časopis pro světelnou techniku
Článek: „Znovuzrození secesních světelných kandelábrů pro divadelní sál Národního domu
v Prostějově.(I.Houska)

Rok: 2004
Časopis: Katalog k výstavě „Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv.
Mořice v Kroměříži“, která se konala ve dnech 20.5. – 20.6. 2004
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci (spoluautor)
Článek: …

Rok: 2004
Časopis: Zprávy památkové péče č. 64/2004
Článek: „Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda
Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži.(I.Houska, D.Michoinová, H.Zápalková)

Rok: 2006
Časopis: Katalog k výstavě „Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera“ , která se
konala ve dnech 19.10 – 30.12 2006,
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci (spoluautor)

Rok: 2006
Časopis: Zprávy památkové péče č. 66/2006 č.1
Článek: „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci“ (I.Houska, S.Jemelková,
L.Werkmann, H.Zápalková)

Rok: 2006
Časopis: Zprávy památkové péče č. 66/2006 č.5
Článek: „Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování“  (H.Zápalková, I. Houska)

Rok: 2007
Časopis: Katalog k výstavě „Monstrance Zlaté slunce Moravy“ ,
která se konala ve dnech 17.5. – 28.10.2007
Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci (spoluautor)
Článek: …

Rok: 2007
Časopis: Památky středních Čech – NPÚ střední Čechy
Článek: „Barokní antependium z Loretánské kaple v Hájku u Červeného Újezda z pohledu
restaurátora“ (I.Houska)

Rok: 2009
Publikace: Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů
Článek: „Restaurování bronzových sousoší trig na histrorické budově Národního divadla“ (I.Houska)
Konference se konala 8. – 10. 9. 2009 v Hradci Králové

Rok: 2010
Článek: „Restaurování cínového sarkofágu kardinála Františka z Ditrichsteina“ (I.Houska)
Konference se konala 7. – 9. 9. 2010 v Uherském Hradišti

Rok: 2011
Časopis: Zprávy památkové péče č. 71/2011
Článek: „Restaurování bronzových sousoší trig z budovy Národního divadla“ (M.Adam, J.Děd, I.Houska)

Rok: 2011
Publikace: STOP  NM listopad 2011 „Povrchové úpravy kovů“
Článek:“Restaurování povrchu bronzového pláště sochy J. Žižky na Vítkově“ (I. Houska)

Rok: 2012
Publikace: Obnova památek 2012 – Tradiční řemesla v památkové péči (Studio Axis)
Článek: „Úloha a současná situace uměleckého řemesla v restaurování“

Rok 2012
Publikace: FORUM pro konzervátory – restaurátory 2012
Článek: „Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově“

Rok 2014
Publikace: Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky
Článek: „“Konstrukční a kotevní prvky sochařských děl z kovu“

Rok 2016
Publikace: Čištění kovů, Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně
Článek: Elektrolytické čištění galvanických povlaků od korozních produktů (Alena Selucká, Karel Rapouch, Michal Mazík, Renata Pelíšková, Ivan Houska)

Publikace: Čištění kovů, Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně
Článek: Restaurování povrchu bronzového pláště sochy Jana Žižky z Trocnova na Vítkově a bronzových dveří chrámu sv. Víta na Pražském Hradě (I. Houska)

Rok 2017
Publikace: Obnova památek 2017
Článek: Klempířské prvky historických střech (I. Houska)