Historické doplňky,  Kovotepecké práce,  Realizace nových

Lázně Kyselka Vilemínka

Objekt Vilemínina dvora („Wilhelminenhof“), zkráceně nazývaný Vilemínka, byl vybudován u komunikace podél řeky Ohře zřejmě na počátku 80. let 19. století, Heinrichem Mattoni. Poté, co Heinrich Mattoni získal v roce 1873 do svého majetku prameny i lázně, zahájil zde novou velkorysou výstavbu. V místě starého jímání pramenů
nechal Mattoni vybudovat moderní stáčírnu a expedici minerální vody. Na nábřeží vyrostl na počátku 70. let 19. století nejprve Jindřichův dvůr a vedle něj Švýcarský dům („Schweizerhaus“), později zvaný Švýcarský dvůr. Vedle nich pak byl postaven velký Kurhaus, později nazvaný Vilemínin dvůr. Přízemí zmíněných budov sloužilo provozním
účelům stáčírny. K Vilemíninu dvoru přiléhala nakládací budova („Verladehalle“), dnes označovaná jako „spojovací krček“, kde se bedny s minerálkou nakládaly na vagóny.

Ještě po roce 2000 byla na objektu Vilemínky dochovaná střecha

První fáze destrukce střechy.


Další fáze destrukce střechy.Výroba vikýřů

Celkový pohled po osazení všeho