Kovářské práce,  Kovotepecké práce,  Realizace nových

Replika orla z Kohlovy kašny

Císařský orel z vrcholu Kohlovy kašny je vyroben ze silnějšího 2 mm měděného plechu, který je vyztužen pásovinami přinýtovanými k plechu. Středová osa z pásoviny ve spodní části přechází do kulatiny průměru 35 mm, která tvoří otočný kotevní trn. Do původního bronzového pouzdra usazeného v kameni, je zhotovena nová nerezová vložka s kuličkovými ložisky SKF č. 6407. Měděný plech je polychromován z obou stran.

Postup výroby repliky:

  • Fotodokumentace stavu kotevního místa v kamení a zaměření pro výrobu kotevního pouzdra.
  • Výroba kotevního vložky z nerezové trubky průměru 108 mm. V trubce jsou osazeny dvě kuličková radiální ložiska. Na dně je vložena ložisková kulička SKF č. 6407.  Rozepření nerezové trubky do bronzové pouzdra je provedeno vždy osmi imbusovými šrouby M6 v horní a spodní časti trubky. Na točnu orla je osazena měděná tlačená poklice, která se otáčí s orlicí a zabraňuje zatékání vody do pouzdra.
  • Výroba kopie orla z měděného plechu tl. 2 mm. Silueta originálu byla přenesena na papír, obrys byl digitalizován a vyřezán vodním paprskem, následně byli drobné nepřesnosti vysekány dle tvaru originálu. Povrch je záměrně bombírovaný a deformovaný pro dosažení napodobeniny hamrovaného plechu.
  • Nosná konstrukce je z kovaných železných pásovin rozměru 20×6, 25×6, 35×6 a 60 x2 mm, je natřena 2 x suříkem ve lněné fermeži a následně černou barvou S-2102 Primer – barva syntetická kovářská, výrobce Biopol.
  • Měděný plán je dělený, spoje jsou prosazené nebo podložené a nýtované. Fe pásoviny jsou podloženy olověným plechem, který tvoří izolaci proti vzniku galvanického článku.
  • Povrchová úprava měděného orla (podklad pod polychromii) je provedena olejovou barvou Umton.
  • Polychromie orla: Malbu provedla ak. mal. Dagmar Hamsíková. K malbě je vypracována samostatná zpráva.
  • Osazení nového kotevního pouzdra do původního bronzového pouzdra v kašně.
  • Montáž orla.
Dělení plánu.

Pásovina natřená suříkem.
Otočný kotevní trn.
Podložení Fe pásovin olověným plechem kvůli zamezení makročlánku.
Nýtované prosazené spoje.
Podkladní nátěr pro polychromii.
Snýtování orlice s nosnou konstrukcí.
Nátěr nýtovaných spojů suříkem.
Nerezové pouzdro pro ukotvení orla do kašny.

Detail pouzdra s ložisky.

Původní bronzové pouzdro pro usazení orla.

Uložení nerezové vložky do bronzového pouzdra.

Olověné krytí otočného mechanizmu s límcem kolem točny proti zatékání.

Krycí měděná poklice osazená na točně.

Replika přední strana.

Replika zadní strana.

Originál pohled z předu.

Originál pohled zadní strana.

Kopie pohled zpředu.

Kopie pohled zadní strana.

Celkový pohled na kašnu s kopií osazenou na vrchu a originálem dole.

Detail kašny.

Celkový pohled na kašnu.