Historické doplňky,  Kovotepecké práce,  Realizace nových,  Sakrální předměty,  Sochařská díla z kovu

Náhrobek Sv. Vojtěcha, Radima a Radly

V roce 1937 vypsal spolek pro dostavbu katedrály sv. Víta sochařskou soutěž na náhrobek sv. Vojtěcha. Realizací náhrobku byla pověřena sochařka Karla Vobišová – Žáková, která na modelech pracovala až do roku 1947. Po nástupu komunistů k moci byl tento záměr zmařen a rodina sochařky uchovala sádrové modely, které byly vystaveny v roce 1997 u příležitosti milénia sv. Vojtěcha. Ani tehdy se však sochy nedočkaly realizace. Teprva v roce 2017 se sádrové modely restaurovaly na AVU v ateliéru profesora Petra Siegla. Dne 1. 2. 2018 byla prezentace restaurovaného modelu sousoší v katedrále sv. Víta. Přímo z katedrály byly modely převezeny do kovolijecké dílny HVH v Horní Kalné bratrů Pavla a Petra Horáků. Sádrové modely byly zaformovány a vyrobeny voskové modely, které byly naděleny na jednotlivé díly a odlity ze stříbra ryzosti 935, technologií lití na ztracený vosk. K odlití bylo zapotřebí více stříbra, ale čistá konečná váha stříbra celého sousoší je 306 kg. Odlitky pak byly převezeny do naší dílny, kde byly očištěny, ociselovány, svařeny do celku, jednotlivé spoje byly opět ciselovány, byla vyrobena berla, stříbro lehce patinováno, povrch stříbra byl fixován voskem a nakonec bylo sousoší instalováno na kamenný sokl v katedrále.

V případě Vašeho zájmu, můžete zhlédnout video o vzniku náhrobku na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=_W53dgFZVig

A nebo jen krátkou reportáž radia Proglas: https://www.youtube.com/watch?v=4i4zObm6g58

Náhrobek Svatého Vojtěcha, Radima a Radly.
Náhrobek Svatého Vojtěcha, Radima a Radly.