Kovotepecké práce,  Realizace nových

Kopie nedochované lucerny pro sousoší Kalvárie z Karlova mostu

Výroba kopie lucerny

Vzhledem k tomu, že na sousoší Kalvárie jsou všechny kovové prvky bronzové, bylo zřejmé, že i kopie lucerny bude vyrobena z mědi. Nosná konzole musí být železná, aby byla dostatečně pevná. Po konzultaci s památkovým dozorem jsme se rozhodli pro povrchovou úpravu kované konzole šopovaným bronzem s následnou patinací. Podle historického snímku byl nejprve proveden výkres v měřítku a následně byla vyrobena maketa tak, abychom mohli lucernu proporčně ověřit přímo na sousoší.

1) Výkresy, maketa, kovaná konzole:

2) Výroba těla lucerny a zdobného rostlinného motivu :

1) Výkresy

Fotografie byla tak kvalitní, že po zvětšení, bylo možné rozeznat detaily lucerny a vytvořit výkres.

Na rubínovém skle byl nápis „Ježíši spáso naše“. Podle této fotografie byly také vyrobeny pronzové hvězdy pro uchycení kartuší.
Maketa lucerny s nakresleným rostlinným dekorem.
Proporční zkouška makety lucerny a tvaru její nosné konzole přímo na sousoší.
Původní otvor v kameni pro konzoli lucerny je umístěna pod středovou kartuší.
Výkres konzole a tvarové zkoušky kovaných lístků pro rostlinný motiv na konzoli.
Tvarování a pasování kovaného rostlinného motivu na konzoli lucerny.
Detail kovaných prvků nosné konzole lucerny.

2) Výroba těla lucerny a rostlinného motivu, který lucernu doslova „obrůstá“.

Tělo lucerny je vyrobeno z měděného plechu síly 1 mm. Všechny spoje jsou provedeny stříbrem, nebo technologií TIG vlastním materiálem. Patice lucerny je vyřezána a složena z plechu síly 5 mm. Rostlinný motiv je ciselován také do plechu síly 1 mm. Po vyciselování byl ornament z plechu vyříznut lupenkovou pilkou. Pro upevnění rostlinného motivu na tělo lucerny, jsou na zadní stranu tepaného motivu přiletovány stříbrem měděné čepy (celkem 102 ks). Tyto čepy budou po celkové montáži zahnuty a zaletovány cínem. Rubínová skla s nápisem budou uchycena na krapny. Střecha bude odklápěcí tak, aby se dala vyměnit svíčka v lucerně. Lucerna je dole otevřená a na střeše lucerny jsou odvětrávací otvory. V lucerně může být místo klasické svíčky umístěna svíčka na baterie s led diodou a kmitacím plamínkem. Kříže na střeše bude zlacen v ohni.

Střecha a dno lucerny.
Dno a vzorek sloupku lucerny.
Vzorek zdobného, prořezávaného okraje střechy lucerny.
Okraj střechy lucerny.
Patice lucerny je vyskládaná z vyřezaných dílů ze silného plechu.
Tělo lucerny se střechou.
Ornament těla lucerny při tepání.
Ciselování ornamentu těla lucerny.
Vyřezání ornamentu lupenkovou pilkou.
Tepání ornamentu ze střechy lucerny.
Měděné čepy pro montáž ornamentu na střechu lucerny jsou přiletovány stříbrem.
Seznačení a svrtání ornamentu se střechou.
Montáž rostlinného ornamentu na střeše lucerny.
Při pohledu na vnitřní stranu jsou vidět měděné čepy pro montáž ornamentu.
Detail rostlinného motivu na lucerně.
Zkouška svícnu s elektrickou svíčkou.
Celkový pohled po osazení na Karlovš mostě.