Restaurátorské práce,  Sakrální předměty

Monstrance z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Březníku

Šestilaločná noha s tepanými pukly, vpředu rytý letopočet 1522, šestihranný dřík se stlačeným kulovitým nodem mezi dvěma prstenci, na sloupcích pod baldachýny dvojice velkých figurek sv. Biskupa nebo sv. Jana Křtitele a archanděla Michaela a malé figurky sv. Jiří, Kateřiny a s Kryštofa, ve věžičce korunovaná Assumpta. Zlacený nodus , zlatá lunula. Melchisedech je zlacený, zdobený prožezávanými ornamenty. Ve vrcholu monstrance je zlacený kříž s korpusem. Monstrance z Březníku v obrysu nevybočuje ze skupiny monstrancí jihomoravské provenience . Liší se jen ve třech prvcích – pukly v podobě šupin slupky ananasu na lalocích nohy, jde o norimberský vzor odvozený ze světských pohárů poslední čtvrtiny 15. stol. Oproti valné většině jihomoravských ostensorií nodus není architetonický, stylově se více váže k monstrancím slezské a dolnorakouské, resp. podunajské skupiny. Dále se liší trojvěžím splétaným ze stáčených drátků, které má bohatou strukturu dobového proutěného plotu. Jako donátor monstrance přichází v úvahu Zdeněk Králík, majitele tvrze a dvora od r. 1508 (PhDr. D. Stehlíková Umělecká řemesla).

Stav monstrance před restaurováním: Monstrance je, kromě povrchové úpravy, ve velmi dobrém stavu. Na stříbrném povrchu již dosluhuje fixační prostředek a objevují se tmavé oxidy stříbra.  Zlacený povrch, na své stáří, relativně dobře dochovaný, je již mírně setřelý (prosvítá stříbro) a v hloubkách reliéfů se objevují tmavší korozní produkty stříbra, prostupující zlaceným povrchem. Monstrance je montována do celku šroubovými spoji a čepy, z nichž jsou již některé uvolněné, nebo chybí. Mechanicky poškozený je okraj laločnaté nohy, kde jsou ve spojích dvě praskliny. Kdy byl proveden poslední restaurátorský zásah, není známo.


Stav před restaurováním.